WERKWIJZE

Het eerste consult / intake

In het eerste gesprek verzamelt de diëtist informatie over je klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stelt de diëtist in overleg een behandelplan en een dieetadvies op. Het eerste consult duurt 45 – 60 minuten.

Voor het intakegesprek moet je meenemen:

  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • Eventuele verwijzing van de (huis)arts
  • Geldig legitimatiebewijs

 

Vervolg consult

In de volgende gesprekken begeleidt een diëtist je bij het opvolgen van het dieetadvies. De vervolgconsulten duren doorgaans 15 tot 30 minuten. Je krijgt suggesties over hoe je jouw eetgewoonten het beste kunt veranderen. Ook geeft een diëtist tips voor speciale gelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan.

 

Privacy

Alles wat je met jouw diëtist bespreekt is vertrouwelijk.

 

Rapportage

De diëtist rapporteert haar bevindingen terug aan jouw behandelend arts of specialist.

 

Niet nagekomen afspraak

Wanneer je een afspraak met jouw diëtist niet kunt nakomen, dient je dit minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te hebben. Indien u dit niet doet, kan de gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

 

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, dan is het mogelijk dat de diëtist bij u op huisbezoek komt. Uw behandelend arts of specialist dient dit te vermelden op de verwijzing.

 

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici.